Nieuws

Nederland Schoon voortaan Verpact

Vanaf 1 maart 2024 gaan de Stichting Afvalfonds Verpakkingen en de uitvoerende organisaties Nederland Schoon, Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) en Nedvang samen verder onder de naam Verpact. Met als belangrijkste doel om de kringloop voor verpakkingen zo sluitend mogelijk te maken. 

Lees meer  Ga naar verpact.nl

Jouw gemeente als voorloper

In de doorlopende strijd tegen zwerfafval heeft jouw gemeente een sleutelrol. Ben jij betrokken bij het zwerfafvalbeleid? Ontdek hier alles over de doeltreffende aanpakken van Supporter van Schoon. Kies de juiste strategie, motiveer opruimgedrag en stimuleer hergebruik. Wij voorzien in inzichten en praktische tools. Via ons platform, Supporter van Schoon, activeren we gezamenlijk bewoners en bedrijven tot "schoon" gedrag.

Samen maken we de omgeving schoon!

Zet in op bewustwording en afvalvermindering met Supporter van Schoon. Identificeer hotspots en pak ze aan met praktische kennis. Werk samen, stimuleer bedrijven en vergroot lokale deelname aan evenementen.

Bewustmaken

Zet in op bewustwording en afvalvermindering met Supporter van Schoon. Identificeer hotspots en pak ze aan met praktische kennis. Werk samen, stimuleer bedrijven en vergroot lokale deelname aan evenementen.

Hotspots aanpakken

Identificeer hotspots in jouw gemeente en maak gebruik van de specifieke aanpak die Supporter van Schoon heeft ontwikkeld voor diverse locaties. De praktische kennis en tools staan garant voor een succesvolle zwerfafvalaanpak.

Participatietrajecten

Stimuleer bedrijven om hun omgeving schoon te houden, vergroot lokale deelname aan evenementen zoals de Landelijke Opschoondag, en ondersteun actieve bewoners bij het schoonhouden van hun buurt en het adopteren van een afvalbak.

Succesvol zwerfafvalbeheer

Elk gebied heeft zijn eigen uitdagingen. Maar uit jarenlange hotspotervaring blijkt dat twee elementen cruciaal zijn voor succes: dat de basis op orde is en partijen samenwerken. Ontdek met Supporter van Schoon hoe je zwerfafval effectief aanpakt op probleemlocaties: voldoende schone afvalbakken, doeltreffend beheer en regelmatige reiniging.

Ja dat wil ik

Kennis & tools

Gebruik onze praktische kennis en handvatten om de zwerfafvalaanpak in jouw gemeente te optimaliseren.

Aan de slag met participatie

Door actieve samenwerking met maatschappelijke organisaties en inwoners kun je als gemeente zwerfafval doeltreffend bestrijden. Kies de participatie- of beloningsaanpak die het beste bij je past.

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven? Schrijf je in voor de nieuwsbrief!

Screenshot van de schoonkaart van Supporter van Schoon

Er zijn al 14933 gebieden, maak je eigen gebied aan.

Word jij ook Supporter van Schoon? Zet je eigen gebied op de kaart en houd een stukje van je omgeving schoon.

Gebied aanmaken