Supporter van Schoon vanaf maart onderdeel van Verpact

Lees meer

Een opvallende afvalbak die zelf een appje stuurt wanneer hij vol zit: die innovatie hoort bij de aanpak die bedrijventerreinen in Rijswijk schoner moet maken. In die aanpak leunen de ondernemers en de gemeente op de lessen uit pilots van Nederland Schoon. 

Nulmeting met hotspots

“Rijswijk heeft een zestal kantoren- en bedrijventerreinen, verspreid langs de stadsranden”, vertelt Remco Zijlstra van BBR: Belangen Bedrijven Rijswijk. “Sommige, zoals de Plaspoelpolder, behoren tot de eerste bedrijvenparken van Nederland. Die zijn nu dus wat verouderd en ze oogden niet altijd even schoon. Daarom hebben de BBR met ruim 300 leden, IPP Haaglanden en de gemeente de handen ineengeslagen en een projectgroep gevormd om onder meer zwerfafval te lijf te gaan. Nederland Schoon heeft voor ons eerst een nulmeting uitgevoerd. Daaruit bleek waar de hotspots zijn die we als eerste wilden aanpakken.” 

Totaal verroeste blikjes

“De nulmeting opende zeker onze ogen en die van onze leden”, meent Remco. “Ik keek er bijvoorbeeld van op dat er op sommige plekken totaal verroeste blikjes lagen. Die lagen er dus echt lang. Wat ook opviel, was de hoeveelheid zwerfafval van een paar fastfoodrestaurants in de omgeving. Daarom hebben we de franchisenemers van die restaurants betrokken bij onze aanpak. In ons aanvalsplan is het op orde brengen van de basisvoorzieningen onze eerste zorg. Dat er op bedrijventerreinen vaak simpelweg te weinig afvalbakken staan, was een les die ik leerde tijdens het webinar Bedrijventerreinen & Zwerfafval van Nederland Schoon over dit onderwerp.”

Bak met vulgraadsensor

“Binnen de projectgroep waren we het er snel over eens dat het ontbreken van een afvalbak voor niemand meer een excuus mocht zijn.” Lachend: “Sterker nog, wat ons betreft maken we iets in de bak gooien nog makkelijker dan ernaast!” Hij gaat verder: “We wilden een afvalbak die écht opvalt en die ondernemers laagdrempelig betrekt bij het afvalprobleem. Met dat doel ontwikkelden we onze eigen slimme afvalbak. Elke bak heeft een uniek, kleurrijk Gaudí-dessin dat ’s nachts oplicht. En een sensor die de vulgraad meet. De ondernemer die de bak geadopteerd heeft, krijgt een appje of mailtje wanneer het tijd is om hem te legen.”

Slagvaardig projectteam

“Elke afvalbak heeft ook een QR-code, die verwijst naar de website van de adoptant. Die codes kunnen we bijvoorbeeld ook gebruiken om een kinderspeurtocht mee uit te zetten. En wie weet, gaan de bakken nog lichtgevend maken met led-strips op zonne-energie”, filosofeert Remco. “Deze maand hebben we de acht bakken van onze pilot al uitgebreid met nog eens vijftien stuks. En we denken na over andere interventies. Bij ons in Rijswijk is de kracht van het concept vooral de publiek-private samenwerking in een slagvaardig projectteam. Het samenstellen van zo’n team kan ik andere parkbeheerders, ondernemersverenigingen en gemeenten echt aanraden.”

Zelf aan de slag?

Wil je zelf aan de slag op je bedrijventerrein? Neem dan contact op met Vincent Breedveld via Vbreedveld@nederlandschoon.nl of kijk op de speciale themapagina over schone bedrijventerreinen, waar je het Plan van Aanpak van Nederland Schoon vindt.

Interesse in de slimme vuilnisbak? Kijk dan op www.slimmevuilnisbak.nl. Bekijk deze video voor een impressie van de aanpak in Rijswijk.