Supporter van Schoon vanaf maart onderdeel van Verpact

Lees meer

Supporter van Schoon

Zwerfafval voorkomen, dat is het doel van Supporter van Schoon. Via Supporter van Schoon, een initiatief van Nederland Schoon, brengen we Supporters van Schoon samen om bij te dragen aan het voorkomen van zwerfafval. We inspireren en activeren heel Nederland om zwerfafval te voorkomen. Ieder op zijn of haar eigen manier. Wij bieden de kennis en materialen en ondersteunen je bij jouw initiatief. Want jij bent Supporter van Schoon. Kom ook in actie en maak met ons het verschil! 

Visie

Zwerfafval? In 2050 weten we niet meer wat dat is. Omdat we dan onze missie hebben waargemaakt: Nederland 100% zwerfafvalvrij maken. Hoe we dat bereiken? Door grondstoffen opnieuw te gebruiken. En wat we niet opnieuw kunnen gebruiken gooien we op de juiste manier weg. Om dat waar te maken moeten we samenwerken. Dat doen we ook. Al sinds 1991 zelfs. Samen met overheden, bedrijven en inwoners. Zo dragen we allemaal bij aan een schone, gezonde en prettige leefomgeving.

Missie

Nederland Schoon voorkomt zwerfafval door met zoveel mogelijk partijen samen te werken aan bewustmakingscampagnes en gedragsbeïnvloedingsmaatregelen. Wij: 

  • zorgen voor landelijke bewustwording.  
  • inspireren door het goede voorbeeld te geven.  
  • brengen Supporters van Schoon samen.  
  • helpen partijen met bewezen aanpakken. 
  • meten hoeveel zwerfafval er nog ligt, zodat we weten welke maatregelen effect hebben.  
Meer over onze opdracht

Onze opdrachtgever

Wij voeren onze missie uit in opdracht van het Afvalfonds Verpakkingen. Zij zijn verantwoordelijk voor het inzamelen, sorteren en recyclen van verpakkingen, samen met ketenpartners Nedvang, Statiegeld Nederland en het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken. Producenten en importeurs, alle bedrijven die verpakkingen maken of gebruiken, financieren de activiteiten van het Afvalfonds. Het Afvalfonds staat voor makkelijke en betaalbare recyclingsystemen en een circulaire economie waarbij verpakkingsmateriaal een grondstof is én blijft.

Meer over Nederland Schoon

De organisatie

Maak kennis met ons bevlogen en enthousiaste team. Wij zetten ons in voor een schoon Nederland, iedere dag weer. Samen met zoveel mogelijk partijen gaan wij voor 100% zwerfafvalvrij.

Werken bij

Ben jij net zo gedreven als wij om te werken aan een schoon Nederland? Wij kunnen jouw enthousiasme en ideeën goed gebruiken. Maak kennis met onze organisatie!

Onze partners

Door krachten te bundelen bereik je meer. Daarom slaan we de handen ineen met verschillende bedrijven, organisaties, overheden en NGO’s. Zie wie dit zijn en wat zij doen voor een schoon Nederland.