Gewapend met de nieuwe materialen en inzichten van Nederland Schoon wil Assen nu het zwerfafval op maar liefst drie snoeproutes tegelijkertijd te lijf gaan.

Vraagt om herhaling

“Bij de Snoeproute die we twee jaar geleden onder de loep namen, draaide het net als nu om bewustwording onder jongeren”, zegt Loes van Zoggel, Informatiemakelaar Duurzaamheid bij de gemeente Assen. “We hebben toen onder meer stoeptegelteksten, reclameborden, posters en afvalbakstickers gebruikt om scholieren te laten zien dat afval in de afvalbak hoort. Die boodschap vraagt om veel herhaling. Omdat onze laatste aanpak alweer even geleden is en Nederland Schoon de materialen heeft herzien, gaan we weer op de trom slaan. Dit keer pakken we zelfs drie snoeproutes tegelijkertijd aan.” 

Vermindering met 50%

“In bijna elke gemeente loopt wel een route tussen een school en een supermarkt, snackbar of bakker, waar bovengemiddeld veel zwerfafval ligt. Onze aanpak kan de hoeveelheid afval op zo’n Snoeproute met maar liefst 50% verminderen”, stelt Rinze van der Born, projectmanager bij Nederland Schoon. “Dat weten we uit eerdere pilots en projecten in een aantal gemeenten. In elke gemeente leren we weer wat bij, zodat onze aanpak steeds effectiever wordt. Zeker omdat we met lokale middelen aansluiten bij een landelijke campagne: wat je op straat of school ziet, herken je van radio of tv. Gemeenten of ondernemers die graag een schonere route van en naar school zien, kunnen altijd bij ons aankloppen.”

Schouw en nulmeting

“Deze maand staat een schouw van de drie routes gepland”, vervolgt Loes. “Dan lopen we met de gemeentediensten, de scholen, de supermarktondernemers en Nederland Schoon samen de snoeproutes af. We hebben dan een beter beeld bij de afvalvoorzieningen, het soort zwerfafval en plekken die om extra aandacht vragen. Op die schouw volgt nog een nulmeting, zodat we daarna alle informatie hebben om te bepalen uit welke acties, middelen en materialen ons plan van aanpak moet bestaan. De nulmeting helpt ons ook om later met een 1-meting precies te weten hoe succesvol onze werkwijze was. We starten onze aanpak in september, als de scholen weer beginnen en World Cleanup Day weer gepland staat.”

Schouw en nulmeting

Vitrinekast en Insta-filter

“De snoeproute-aanpak staat in Assen niet op zich”, benadrukt Loes. “Er is veel meer nodig om jongeren aan te sporen tot voorbeeldgedrag. Dat begint al met lessen over zwerfafval op de basisschool. En we dwingen onszelf steeds nieuwe manieren te verzinnen om op te blijven vallen. Zo stoppen middelbare scholen samen met elke brugklas zwerfafval in een vitrinekast, die pas weer opengaat op de diplomadag. De les van die zwerfafvalexpositie: het meeste afval blijft jarenlang bijna onveranderd liggen. Op Instagram en Facebook kunnen scholieren met een filter zichzelf én zwerfafval zien verouderen. Voor de meesten is het een schok dat ze zelf veel sneller ouder worden dan hun afval...”

Ook een snoeproute aanpakken?

Wil je in jouw gemeente op een of meerdere snoeproutes het zwerfafval mogelijk halveren? Neem dan voor hulp en advies contact op met Suzanne Akkerhuis: sakkerhuis@nederlandschoon.nl Of bekijk het stappenplan op de speciale Snoeproute-pagina van onze website.