Nederland zwerfafvalvrij door focus op voorkomen van zwerfafval

Supporter van Schoon voorkomt zwerfafval door samen met producenten en importeurs te werken aan bewustmakingscampagnes en gedragsbeïnvloedingsmaatregelen.

Single Use Plastic Richtlijn (SUP)

De Europese Unie wil de hoeveelheid wegwerpplastic verminderen. Daartoe stelde zij de Single Use Plastic-richtlijn (SUP) op. Deze richtlijn heeft ook consequenties voor producenten en importeurs in Nederland. Zij hebben de plicht om bewustmakingscampagnes op te zetten en gedragsbeïnvloedende maatregelen te treffen. Alles om te zorgen dat consumenten zich bewust zijn van de schadelijke effecten van wegwerpplastic voor het milieu en het belang van recyclen.

Meer over de SUP

Driejarenplan

Wij ontwikkelen in opdracht van Verpact een gezamenlijk bewustwordingsplan. Het is veel efficiënter en effectiever dat wij als ervaren partij dit namens alle bedrijven samen doen. Wij hebben de expertise in huis over zwerfafval en blijven leren en onze kennis toepassen op het gebied van gedragsbeïnvloeding.

Iedereen in Nederland speelt een rol bij het voorkomen van zwerfafval. Consumenten, bedrijven, producenten, importeurs en leveranciers, NGO’s overheden. Wij geloven dat iedereen de wil heeft om een schonere wereld achter te laten. Op de weg naar een zwerfafvalvrij Nederland nemen wij het voortouw en activeren iedereen in de keten om hun steentje bij te dragen. 

Wat we doen

Landelijke campagne

Samen met producenten en importeurs zetten wij een landelijke bewustmakingscampagne op. Hierin leggen we de waarde van (herbruikbare) verpakkingen uit, het belang van recyclen en de schade die zwerfafval veroorzaakt. Zo zetten we het onderwerp via verschillende campagnes in vele media in heel Nederland op de agenda.

Maatregelen op locatie

Voor bepaalde locaties waar vaak zwerfafval ligt, nemen we speciale maatregelen. Denk aan snoeproutes, bedrijventerreinen, evenementlocaties, winkelgebieden en het OV. Hier stimuleren we bezoekers om hun afval op de juiste manier weg te gooien. We adviseren locaties over hoe ze de beter kunnen inrichten, zodat bezoekers afval beter weggooien.

Continue monitoring

Wij monitoren continu de effectiviteit van methodes. Welke maatregelen zijn succesvol en welke werken minder goed? Zo werken we constant aan het verbeteren van de methodes om zwerfafval te voorkomen.

Hele keten vertegenwoordigd

De bewustmakingscampagne en gedragsbeïnvloedende maatregelen zetten we samen op met producenten en importeurs van plastic verpakkingen. Een groep die nog steeds groeit. Zwerfafval voorkomen kan namelijk alleen als iedereen meewerkt.

Partners
Kinderen poseren met supporter van schoon afvalzakken

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.