Van Schoon Belonen naar een Afvalvrije basisschool en sportvereniging

De gemeente wil de bewustwording over het voorkomen van (zwerf)afval bij basisscholen en sportverenigingen verder vergroten door afvalscheiding en afvaleducatie te stimuleren. Dit voor een afvalvrije toekomst. De pilot Schoon Belonen wordt hiervoor uiteindelijk omgezet naar een ander pilotprogramma. De vraag is hoe wij dit met elkaar het beste tot uitvoering kunnen brengen. Daarom organiseerde de gemeente 13 november 2018 een bijeenkomst voor alle basisscholen en sportverenigingen in de gemeente om hierover van gedachten te wisselen. Vertegenwoordigers van drie sportverenigingen en vijf basisscholen waren aanwezig, alsook Nederland Schoon, de stichting die zich inzet voor de landelijke aanpak van zwerfafval.

Om eerst het kader te geven waar de gemeente zich in bevindt, zijn de landelijke en gemeentelijke afvaldoelstellingen uitgelegd en de gevolgen daarvan voor alle betrokkenen; consumenten, inwoners, bedrijven, de dienstverlenende sector, de verpakkende industrie, gemeente. Nederland Schoon gaf ook een presentatie. In het tweede gedeelte zijn de scholen en sportverenigingen in groepsverband met elkaar gaan nadenken hoe zij in hun eigen organisatie afval kunnen voorkomen en afvalscheiding kunnen stimuleren. Met welke doelgroepen heb je vooral te maken? Wat kan beter in de huidige bedrijfs- en beleidsvoering? Hoe gaat dit praktisch eruit zien? Dit was een aantal vragen die de revue passeerden. De antwoorden geven de gemeente handvatten voor het opstellen van het programma Afvalvrije basisscholen en sportverenigingen.

Tot de uitvoering van het nieuwe pilotprogramma een feit is, kunnen de basisscholen en sportverenigingen aanhaken bij de pilot Schoon Belonen. Na de bijeenkomst hebben zich twee basisscholen aangemeld en dit worden er misschien meer!

deel dit bericht via

Laat je inspireren

Er zijn al meer dan 234132 Supporters van Schoon die iets doen tegen zwerfafval. En dat levert veel mooie verhalen en handige tips op.

VELO gaat PMD afval scheiden

True Sportvereniging VELO in Wateringen sluit ook aan bij Schoon Belonen! De vereniging heeft hierover zelf een artikel geschreven in het clubblad. De burgemeester heeft het convenant s…

Lees meer
Verhalen, Westland