Meer dan honderd ‘Enthousiaste Afhalers’ en ‘Duurzame Drinkers’ hebben genoten van gratis friet en koffie/thee in een zelf meegenomen herbruikbaar bakje en herbruikbare beker. In het kader van de bewustmakingscampagne ‘Supporter van Schoon’ gaven we aan de Lange Vijverberg in Den Haag een voorproefje van wat vanaf zaterdag 1 juli de nieuwe norm wordt in Nederland. Consumenten moeten vanaf dan extra gaan betalen voor wegwerpbekers en -bakjes waar plastic in zit óf zelf een bakje/beker mee kunnen nemen óf gebruikmaken van het herbruikbare alternatief van de ondernemer in de vorm van een retoursysteem. Staatssecretaris Vivianne Heijnen haalde de eerste portie friet in haar eigen bakje.

De bewustmakingscampagne ‘Supporter van Schoon’ heeft als doel om (zwerf)afval te voorkomen en speelt in op de naderende wetgeving rondom plastic drank- en voedselverpakkingen voor eenmalig gebruik. “In de campagne zijn verschillende Supporters van Schoon te zien die mensen inspireren en activeren om na te denken hoe zij (zwerf)afval kunnen voorkomen”, aldus Ingrid Goethart, directeur a.i. Nederland Schoon. “Denk daarbij aan het afhalen van een frietje met een eigen pan of bakje en koffie halen in een eigen beker. Om het beeld van mensen die met een eigen bakje en beker over straat gaan te normaliseren, hebben wij vandaag al het goede voorbeeld gegeven. Ik vind het geweldig dat men in grote getalen naar de Lange Vijverberg is gekomen om een frietje te eten en koffie te drinken. Het doen van een stapje extra is heel eenvoudig en als iedereen het doet, zorgen we samen voor minder (zwerf)afval. Wij zijn ervan overtuigd: in iedereen zit een Supporter van Schoon.”

Goethart vervolgt: “Wij zetten ons al dertig jaar in tegen zwerfafval. En met steeds meer partijen. Wij zijn er dan ook trots op dat wij met onze expertise én in samenwerking met producenten en importeurs van verpakkingen, maatschappelijke organisaties én deskundigen een inspirerende campagne hebben neergezet. Samen op naar de nieuwe norm. ”

Video van het pers-event

Bekijk hoe meer dan honderd Enthousiaste Afhalers en Duurzame Drinkers een gratis frietje of drankje kwamen halen!

Groepsfoto

V.l.n.r. Thea van Unen en Susan van Kruijsbergen (Paardekooper), Eva Amsterdam (Coca-Cola in Nederland), Hilde van der Vegt (Zero Waste Nederland), Jord Van Wassenhove (PepsiCo), Staatssecretaris Vivianne Heijnen, Niels-Olaf Bout (The Wave), Directeur a.i. Nederland Schoon Ingrid Goethart, Eveline Graus (Heineken), Ika van de Pas (Milieu Centraal), Dennis van Dalfsen (Domino's), Directeur Afvalfonds Verpakkingen Hester Klein Lankhorst.

 

Meegenomen bakjes

Allerlei zelf meegenomen bakjes kwamen voorbij: van wasmand tot het typische kunststof bakje dat iedereen wel in zijn of haar keuken heeft. 

Koffie in eigen beker

Staatssecretaris Vivianne Heijnen haalt koffie in herbruikbare beker. 

 

Friet in eigen bakje

Staatssecretaris Vivianne Heijnen haalt friet in herbruikbaar bakje.

Duurzaam omgaan met verpakkingen

“De campagne Supporter van Schoon gaat ons enorm helpen om bewustwording te creëren rondom het belang van duurzaam omgaan met verpakkingen en zwerfafval en moedigt mensen aan om verantwoordelijkheid te nemen voor hun gedrag,” vertelt Hester Klein Lankhorst, algemeen directeur van Stichting Afvalfonds Verpakkingen: “Het Afvalfonds is verantwoordelijk namens de bedrijven die verpakte producten op de markt brengen voor de inzameling en recycling van die verpakkingen en daarbij hoort ook het tegengaan van verpakkingen in het zwerfafval.’’

Veranderen

Maatschappelijke organisaties en milieuorganisaties waren vandaag ook aanwezig en zetten zich samen als Supporter van Schoon in voor het uiteindelijke doel: een (zwerf)afvalvrij Nederland. “Milieu Centraal geeft als onafhankelijk kenniscentrum consumenten praktische tips en adviezen voor iedere duurzame stap,” vertelt Ika van de Pas, directeur Milieu Centraal. “Bij regelmatig gebruik is een meermalige beker of bakje beter voor het milieu. De omgeving van de consument dusdanig veranderen dat deze stappen nog makkelijker en logischer worden, draagt hieraan bij. De bewustmakingscampagne Supporter van Schoon inspireert om een stapje extra te zetten en neemt consumenten mee in de nieuwe norm.” “Milieu Centraal geeft consumenten praktische tips en adviezen voor iedere duurzame stap,” vertelt Ika van de Pas. “Het doel is de omgeving van de consument dusdanig te veranderen dat deze stappen nog makkelijker en logischer worden. De bewustmakingscampagne Supporter van Schoon inspireert om een stapje extra te zetten.”

Elisah Pals initiatiefneemster Zero Waste Nederland sluit hierop aan. “Straks ben ik niet meer de enige die met een pannetje bij de friettent staat, wie had dat ooit gedacht? Zero Waste Nederland wil laten zien dat preventie en hergebruik van verpakkingen steeds belangrijker worden, omdat we er met het netjes scheiden en opruimen van (zwerf)afval niet gaan komen.”