Op bedrijventerreinen ligt bovengemiddeld meer zwerfafval dan elders. Dat blijkt uit onderzoek van Nederland Schoon. Daarom hebben we een stappenplan opgesteld over hoe je een bedrijventerrein schoner kunt houden en dit als pilot getest bij drie bedrijventerreinen. Enkele resultaten: een beter imago voor de bedrijven, meer klanttevredenheid en een goede samenwerking tussen bedrijven en gemeente waar de hele buurt van profiteert. 

Basisvoorzieningen niet op orde 

Op drie bedrijventerreinen brachten we de plekken in kaart waar veel zwerfafval lag. Daaruit kwam onder andere naar voren dat de basisvoorzieningen niet op orde waren, zoals weinig of slecht vindbare afvalbakken. Ook rondom afvalbakken en achter hekken bleef veel afval liggen. Daarnaast waren sterk vervuilde plekken slecht te bereiken en waren parkeerplaatsen in de avonduren voor iedereen toegankelijk. 

Schoner Sittard 

Bedrijvenstad Fortuna in Sittard-Geleen was een van de drie bedrijventerreinen uit onze pilot. Bij het terrein zitten ook een school en skatepark in de buurt. “We zagen afvalbakken die weinig geleegd werden, veel fastfoodresten, jongeren die afval lieten rondslingeren en ga zo maar door”, begint Jeroen Bosma, projectleider toekomstbestendige bedrijventerreinen bij Stichting CLOK. “Uit de enquête die we samen met Nederland Schoon afnamen, bleek dat de ondernemers op dat terrein de schoonheid ervan beoordeelden met een 2 op een schaal van 5. Er moest iets veranderen, dat wilden alle betrokken partijen zelf ook.” 

Samen aan de slag 

De bedrijven en gemeente waren bereid om Fortuna schoner te maken én te houden. “We hebben alle partijen aan tafel gebracht en hen bewust gemaakt van hun eigen verantwoordelijkheid. Met de 8 stappen uit het plan van Nederland Schoon zijn we samen tot een plan van aanpak gekomen dat specifiek op dit bedrijventerrein afgestemd is.” Het resultaat? “Aanzienlijk minder zwerfafval, en nog steeds. Dat straalt positief af op het hele terrein, de bedrijven, hun klanten en de buurt eromheen. We hebben bijvoorbeeld de jongeren aangesproken op hun gedrag en dat heeft gewerkt. Ook heeft de gemeente meer afvalbakken geplaatst, die nu door de ondernemers zélf vaker geleegd worden, zodat de gemeente niet alles hoeft te doen. We zagen echt een samenwerking ontstaan tussen alle betrokken partijen.” 

Stappenplan 

Het stappenplan laat zien hoe bedrijventerreinen in jouw gemeente schoner kunnen worden. Ook zijn er een schouwformulier en convenant beschikbaar. Met het schouwformulier kun je de afvalsituatie op een bedrijventerrein in kaart brengen. Met het convenant kunnen bedrijven en gemeente samen afspraken vastleggen voor het schoonhouden van een bedrijventerrein. Deze informatie en andere inspirerende verhalen vind je op onze themapagina. 

Gratis webinar ‘Bedrijventerreinen en Zwerfafval’ 

Op donderdag 22 september kun je deelnemen aan ons webinar ‘Bedrijventerreinen en Zwerfafval’. Jeroen en wethouder Yvonne Salvino (gemeente Sittard-Geleen) vertellen dan meer over hun zwerfafvalaanpak op Bedrijvenstad Fortuna. Ook delen zij de resultaten en is er ruimte voor vragen. Deelnemen aan het webinar is gratis! 

Naar de themapagina