Sinds het afgelopen voorjaar is er op drie Snoeproutes in Assen veel gebeurd: een schouw, een nulmeting, aangepakte basisvoorzieningen, een officiële aftrap en monitoring. Toch zijn het vooral de ontmoetingen op de routes die de gemeente als het meest waardevol ziet.

Conciërge en filiaalmanager

“De drie Snoeproutes die we in Assen op het oog hadden, onderwierpen we dit voorjaar aan een schouw”, begint Loes van Zoggel, informatiemakelaar duurzaamheid bij de gemeente Assen. “Alle drie lopen ze van een middelbare school naar een supermarkt. Twee routes pakken we voor het eerst aan en eentje verdiende opnieuw onze aandacht. Tijdens de schouw liepen we elke route met de mensen die er direct bij betrokken zijn, zoals de conciërge van de school, de filiaalmanager van de supermarkt en onze reinigingsdienst. Wat er gebeurde tussen mensen die elkaar tijdens die schouw voor het eerst ontmoetten, vonden we heel bijzonder.”

In een stroomversnelling  

“Je zag scholen en supermarkten tijdens die wandeling echt met elkaar in gesprek gaan en onderling afspraken maken”, weet ook Anja Bouma, die de gemeente Assen namens Nederland Schoon adviseert bij de aanpak. “Het was ook mooi om te zien hoe een supermarktmanager zijn eigen plastic zakjes herkende en meteen uitsprak daar in zijn winkel iets aan te willen doen.” Loes beaamt: “De ervaringen en ontmoetingen tijdens de schouw hebben veel in een stroomversnelling gebracht. Er is meer begrip bij de betrokken partijen en die weten elkaar nu ook makkelijker te vinden. Juist dat vinden we als gemeente enorm waardevol.”

Verrukkelijke vuilnismannen

“Na de nulmeting gingen we aan de slag om onze basis op orde te krijgen”, vervolgt Loes. “We hebben wat afvalbakken verplaatst, er een paar bijgeplaatst en ze voorzien van opvallende stickers. De echte start van de aanpak vierden we op 15 september, daags voor World Cleanup Day. Op die dag hamerde wethouder Bert Jan ten Oever de eerste bedrukte tegel in het trottoir: op de route komen veel tegels die naar de afvalbakken verwijzen. Daarna schoonde hij met leerlingen van het Dr. Nassau College Penta een Snoeproute op. Als beloning trakteerden de Verrukkelijke Vuilnismannen de hele jaarlaag op hun theatervoorstelling. En tot slot vulden we met de brugklas een vitrinekast voor hun zwerfafvalexpositie. Die vitrine gaat pas na hun diplomadag weer open, zodat ze leren dat het meeste afval jarenlang bijna onveranderd blijft liggen.”  

Kracht van herhaling

“De leerlingen waren tijdens de opruimactie bijna niet te stoppen”, herinnert Anja zich. “Het is mooi om te zien dat zij eigenlijk ook gewoon een schone omgeving willen.” Loes meent: “Vooral de kracht van herhaling geldt. Daarom beginnen we in Assen al in het primair onderwijs met de uitleg over wat het belang van een schone omgeving voor mensen, planten en dieren is.” Ze concludeert: “Het resultaat van onze Snoeproute-aanpak is straks de optelsom van alles wat we doen om leerlingen te motiveren verantwoord met hun afval om te gaan. We zijn nu al heel benieuwd naar die resultaten! Deze weken staat monitoring gepland om te kijken of onze aanpak bijsturing nodig heeft. Pas bij de 1-meting weten we concreet wat onze interventies hebben opgeleverd.” 

Aftrap Snoeproute-aanpak Assen

Op 15 september 2023 is de snoeproute-aanpak geopend bij Dr. Nassau College Penta. Een snoeproute is de loop- of fietsroute van bijvoorbeeld een supermarkt naar een school, waar vaak zwerfafval ligt. Langs de route worden verschillende materialen geplaatst om ervoor te zorgen dat de omgeving schoon blijft. Wethouder Ten Oever plaatste de eerste bedrukte stoeptegel en hielp klas 2Y met het opruimen van de routes. Daarna opende hij een voorstelling over zwerfafval en afval scheiden op het schoolplein.

Ook een Snoeproute aanpakken? 

Wil je in jouw gemeente op een of meerdere Snoeproutes het zwerfafval halveren? Bekijk het stappenplan, de communicatiekit, de nieuwe materialen en de handleiding voor een effectmeting op de speciale pagina Snoeproute-aanpak op onze website.    

Naar Snoeproute-aanpak