Wat is de 25-meterregel?

De naam zegt het al: als ondernemer ben je verplicht om de 25 meter rondom je bedrijf vrij te houden van bedrijfsafval én zwerfafval. Denk daarbij aan plastic, verpakkingen, peuken, kauwgom en etenswaar. De regel zorgt voor een schone omgeving. Met als bijkomend voordeel dat klanten je graag en vaker bezoeken.    

Met de komst van de Omgevingswet op 1 januari 2024 verandert er het een en ander rond de 25-meterregel. Voor ondernemers en voor gemeenten. Hieronder lees je daar alles over.

Bekijk de infographic

Wat er verandert...

Op 1 januari 2024 gaat de Omgevingswet in. Deze wet bundelt, vereenvoudigt en moderniseert alle wetten rond onze leefomgeving. Met als doel een beter evenwicht tussen het benutten en beschermen van die leefomgeving.

Door de komst van de Omgevingswet verdwijnt de 25-meterregel uit de landelijke wetgeving en moeten gemeenten de regel opnemen in hun lokale omgevingsplan. Hiervoor hebben zij tot 2029 de tijd. Tot dan is de 25-meterregel automatisch onderdeel van het tijdelijke omgevingsplan van een gemeente.

Elke gemeente kan de 25-meterregel binnen het eigen omgevingsplan toespitsen op de lokale situatie. Bijvoorbeeld door de straal aan te passen.

...voor ondernemers

Tot 2029 heeft elke gemeente de gelegenheid om eigen regels rond zwerfafval op te stellen. Als ondernemer is het belangrijk dat je bij je gemeente informeert of en hoe de lokale regels veranderen. Algemene uitleg over de 25-meterregel vind je op het Ondernemersplein van de Kamer van Koophandel.

...voor gemeenten

Als gemeente dien je vóór 2029 een regel over het opruimen van zwerfafval in je omgevingsplan op te nemen. Je kunt besluiten de 25-meterregel aan te houden of aanpassingen doen en die opnemen in het uiteindelijke plan. Zonder regel is het lokale plan in strijd met het Landelijk afvalbeheerplan, dus maak er op tijd werk van.

Regel de 25-meterregel

Zorg samen voor schoon!

Heb je als gemeente een vorm van de 25-meterregel in je lokale omgevingsplan opgenomen? Dan mag je handhavend optreden tegen bedrijven die zwerfafval binnen de vastgestelde straal rondom hun zaak niet opruimen. Maar mooier is om samen op te trekken in de strijd tegen zwerfaval. Bekijk hoe ze dat in de gemeente Beuningen deden en lees het stappenplan voor een succesvolle samenwerking.

Stappenplan 25-meterregel

Tijdlijn

2 maart 2021

Gedeeltelijke invoering Landelijk afvalbeheerplan (LAP3)

LAP3 omvat onder meer beleid op het gebied van zwerfafval. Hiermee moeten gemeenten rekening houden als ze hun lokale omgevingsplan opstellen. Een regel over het opruimen van zwerfafval is daarbij een verplicht onderdeel.

1 januari 2024

Invoering Omgevingswet en resterend deel Landelijke afvalbeheerplan

De landelijke 25-meterregel vervalt. Zo lang een gemeente nog geen definitief omgevingsplan heeft, is de 25-meterregel automatisch onderdeel van het tijdelijke omgevingsplan.

31 december 2028

Deadline voor definitief Omgevingsplan per gemeente

Elke gemeente heeft een definitief omgevingsplan, inclusief een regel over het opruimen van zwerfafval.