Ook interessant

Leidse Grachten Plasticvrij Kenniswijzer
Leidse Grachten Plasticvrij

Dit rapport bevat de resultaten van het middelbare scholenproject 'Leidse Grachten Plasticvrij' (2019). In dit onderzoeks- en idee ontwerpprogramma, werden honderden jongeren betrokken bij de aanpak van zwerfafval. Zij bedachten tientallen ideeën om zwerfafval tegen te gaan in categorieën als gedragsverandering, beleidsaanpassingen, ideeën voor de publieke ruimte, advies aan ondernemers in Leiden en advies aan schoolbesturen. Dit rapport vat de werkwijze, betrokken partners en de belangrijkste uitkomsten samen.

  • Praktijkvoorbeeld
  • We are nature/Grondstofjutters
  • 43 pagina's
Kennisdocument jongeren en zwerfafval Kenniswijzer
Kennisdocument jongeren en zwerfafval

Jongeren tussen de 12 en 18 gooien veel afval op straat. In dit kennisdocument vind je informatie over de oorzaken van dit gedrag, succesfactoren en de complexiteit van de aanpak van deze groep. Tevens bevat het document voorbeelden van succesvolle campagnes.

  • Kennisoverzicht
  • 10 pagina's
Routeboek Schone School Kenniswijzer
Routeboek Schone School

Steeds meer scholen willen meer afvalscheiding en minder zwerfafval op en rond school. Hiervoor is een verandering in het gedrag van leerlingen en medewerkers nodig. En slimme, op gedrag gerichte, maatregelen. Voor zo effectief mogelijke maatregelen kun je in de ontwikkelfase het beste samenwerken met betrokken leerlingen, docenten en medewerkers.

In het Routeboek Schone School vind je een gedragsveranderingsaanpak waarmee je in vier fasen tot het ontwerpen van effectieve maatregelen voor specifieke schoolsituaties komt.

Kijk ook eens op Afvalopschool.nl.

  • Plan van aanpak
  • 23 pagina's