Ook interessant

Leidse Grachten Plasticvrij Kenniswijzer
Leidse Grachten Plasticvrij

Dit rapport bevat de resultaten van het middelbare scholenproject 'Leidse Grachten Plasticvrij' (2019). In dit onderzoeks- en idee ontwerpprogramma, werden honderden jongeren betrokken bij de aanpak van zwerfafval. Zij bedachten tientallen ideeën om zwerfafval tegen te gaan in categorieën als gedragsverandering, beleidsaanpassingen, ideeën voor de publieke ruimte, advies aan ondernemers in Leiden en advies aan schoolbesturen. Dit rapport vat de werkwijze, betrokken partners en de belangrijkste uitkomsten samen.

  • Praktijkvoorbeeld
  • We are nature/Grondstofjutters
  • 43 pagina's
Topproducten educatiemateriaal (zwerf)afval Kenniswijzer
Topproducten educatiemateriaal (zwerf)afval

Dit overzicht helpt een snelle en goede keuze te maken uit de grote hoeveelheid verschillende educatiematerialen over (zwerf)afval en afvalpreventie. Deze lesmaterialen zijn aan de hand van een aantal criteria beoordeeld op onder andere objectiviteit, actieve werkvormen en kennisvergroting. De educatiematerialen zijn gesorteerd per onderwijstype.

Kijk ook eens op Afvalopschool.nl.

  • Productoverzicht
  • 6 pagina's
Kennisdocument jongeren en zwerfafval Kenniswijzer
Kennisdocument jongeren en zwerfafval

Jongeren tussen de 12 en 18 gooien veel afval op straat. In dit kennisdocument vind je informatie over de oorzaken van dit gedrag, succesfactoren en de complexiteit van de aanpak van deze groep. Tevens bevat het document voorbeelden van succesvolle campagnes.

  • Kennisoverzicht
  • 10 pagina's