Supporter van Schoon vanaf maart onderdeel van Verpact

Lees meer

Ook interessant

Routeplanner Samenwerken tegen zwerfafval Kenniswijzer
Routeplanner Samenwerken tegen zwerfafval

Een goed onderbouwd zwerfafvalbeleid bestaat uit een effectieve mix van preventie en handhaving. Deze routeplanner wijst je de kortste werd naar de beste handhavingsaanpak voor zwerfafval. De routeplanner bewandelt twee sporen: voorbereiden en uitvoeren.

Bij voorbereiden gaat het vooral om communicatie, zowel intern (binnen de gemeente) als extern (met burgers en bedrijven). Bij uitvoeren gaat het om reinigen van de openbare ruimte enerzijds en het daadwerkelijk handhaven anderzijds.

  • Plan van aanpak
  • 24 pagina's
Hoe regelt u de 25 meter regel? Kenniswijzer
Hoe regelt u de 25 meter regel?

Als de nieuwe Omgevingswet in werking wordt gesteld vervalt de huidige 25-meterregel. Gemeenten mogen handhavend optreden tegen bedrijven die zwerfafval binnen een straal van 25 meter rondom hun zaak niet opruimen. Gemeenten die dit instrument willen blijven gebruiken moeten dit zelf opnemen in hun omgevingsplan.

  • Achtergrondinformatie
  • Rijkswaterstaat
  • 2 pagina's
Cameratoezicht helpt Venray bij aanpak afvalhotspots Kenniswijzer
Cameratoezicht helpt Venray bij aanpak afvalhotspots

Artikel in GRAM over het bestrijden van bijplaatsen van afval door middel van cameratoezicht. De gemeente Venray ging er november 2018 mee aan de slag. De eerste resultaten lijken na enkele maanden daadwerkelijk toezicht al veelbelovend. Zo is op de ergste ‘afvalhotspot’ de hoeveelheid bijgeplaatst afval meer dan gehalveerd.

  • Onderzoek
  • GRAM
  • 1 pagina