Ook interessant

Infographic aanpak bijplaatsingen Kenniswijzer
Infographic aanpak bijplaatsingen

Hoe kun je overlast door het plaatsen van afval bij een centrale container voorkomen? Een overzichtelijk schema met aanpak van bijplaatsing in 4 stappen.

  • Infographic
  • Nederland Schoon
  • 1 pagina
Analyse bijplaatsingen op containerlocaties Kenniswijzer
Analyse bijplaatsingen op containerlocaties

Deze poster is een handige tool, waarmee je de informatie uit de analyse van de bijplaatsingen op containerlocaties, overzichtelijk in kaart kunt brengen. De poster werkt met de volgende stappen. 

1. Locatie analyse:
In welk gedeelte van de buurt zijn de hotspots. Hoe vaak komt het voor en om welk soort bijplaatsingen gaat het?

2. Doelgroep analyse: 
Wat voor type bewoners kent de buurt? Wie zijn de hoogstwaarschijnlijke veroorzakers van de bijplaatsingen?

3. Basis op orde:
Waar heb je als gemeente invloed op? Welke faciliteiten moeten op orde zijn?

4. Samenwerking:
Welke lokale partijen zijn (potentiële) belangrijke samenwerkingspartners. In welke situaties?

5. Belangrijkste aandachtspunten hotspotbuurt:
Op basis van deze punten kan een gerichte aanpak worden geformuleerd. 

  • Plan van aanpak
  • Nederland Schoon
  • 1 pagina
Effectieve handhaving op zwerfafval Kenniswijzer
Effectieve handhaving op zwerfafval

Handhaving maakt een essentieel onderdeel uit van een integrale zwerfafvalaanpak. Dit kennisdocument belicht het thema handhaving vanuit die integrale aanpak, met aandacht voor de juridische achtergronden en psychologische inzichten. Zo hopen we handvatten en inspiratie te bieden aan professionals om effectief met handhaving aan de slag te gaan.

We gaan in dit kennisdocument in op wat handhaving is en hoe je het effectief inzet. Ook geven we aan hoe je effectief communiceert en beschrijven we een concreet stappenplan. Tot slot volgt een aantal voorbeelden uit de praktijk.

  • Kennisoverzicht
  • Nederland Schoon
  • 24 pagina's