Supporter van Schoon vanaf maart onderdeel van Verpact

Lees meer

Jong geleerd is oud gedaan

Met de hele klas een opruimactie in de buurt doen: zo’n les vergeet je niet snel. Kinderen en jongeren die milieuonderwijs hebben gehad, gaan later zorgvuldiger om met de natuur. Daarom zijn natuur- en milieueducatie en lesmaterialen over (zwerf)afval zo belangrijk. Wij helpen je met gratis lesmaterialen, tips, tools en documentatie. 

Kennis & Tools

Bewust omgaan met afval is belangrijk. Maar het is ook nog eens heel leuk. Met deze materialen kun je aan de slag met inspirerende activiteiten en interessante lessen over zwerfafval en afval recyclen. 

Voortgezet onderwijs

Gratis lesmateriaal voor het voortgezet onderwijs. Hiermee leren leerlingen hoe ze zelf ook een bijdrage kunnen leveren aan een schone omgeving.

Primair onderwijs

Gratis lesmateriaal voor het primair onderwijs. Met handleidingen, werkbladen en digitale opdrachten over zwerfafval en afval recyclen.

Buitenschoolse opvang

Spelenderwijs aan de slag met afval. Gratis educatief materiaal voor de buitenschoolse opvang. Vind hier ideeën voor inspirerende activiteiten.

Tips

Hoe betrek je als school de buurt bij je schone plannen? En hoe houd je kinderen scherp op zwerfafval? Enkele tips, want samen kun je meer.

Werk samen

Ook buurtbewoners, winkeliers en de gemeente hebben baat bij een schone omgeving. Probeer als school met deze partijen samen te werken. 

Lees alle tips

In totaal hebben we tien gouden tips die je vertellen hoe je kinderen bewust maakt van zwerfafval en hoe je hun gedrag positief beïnvloedt.

Laat je inspireren

Gratis lessen, behaalde successen, aandachtspunten en onderzoeken. Met deze documenten en instrumenten kom je beslagen ten ijs.

Checklist voor gedragsverandering

Een duurzame oplossing voor het probleem van zwerfafval bereik je met bewustwording en blijvende gedragsverandering. Daardoor gaan leerlingen op de lange termijn zorgvuldiger om met grondstoffen, voorkomen en beperken ze afval, scheiden ze afval en veroorzaken ze geen zwerfafval.

Scholenproject in Leiden

Jongeren zijn in dit project niet alleen veroorzaker van zwerfafval, maar dragen actief bij aan het oplossen van het probleem door als onderzoeker en adviseur van de gemeente op te treden. Ze worden hiermee ambassadeurs van een zwerfafvalaanpak, wat tot enorme betrokkenheid leidt. Samen gaan ze de strijd aan met afval voor een schonere wereld. 

Jongeren en zwerfafval

Jongeren tussen 12 en 18 gooien veel zwerfafval weg. Niet alleen op en rondom scholen, maar ook op andere plekken. In dit document lees je wat de reden hiervan is en hoe complex de aanpak is bij deze groep. Met succesfactoren en voorbeelden van succesvolle campagnes.

Meer kennis en informatie

De Kenniswijzer Zwerfafval is hét kennisplatform voor de aanpak van zwerfafval. Hier vind je alle informatie, onderzoeken en voorbeelden op het gebied van educatie en voorlichting en alle andere onderwerpen om het zwerfafvalprobleem op te lossen. 

Bestel je materialen

Ga je met je school, buitenschoolse opvang of natuur- en milieu-educatiecentrum aan de slag met zwerfafval? Bestel dan materialen als stickers, posters, grijpers en afvalkoffers in onze webshop.

Naar de webshop