“Op het oog zijn de stranden zeker schoner”, vertelt Suzanne Klaassen. Ze richtte Juttersgeluk op in 2015. De vrijwilligers van Juttersgeluk gaan dagelijks het strand op om zwerfplastic te rapen, zodat de kustlijn en de zee schoner worden. Van het gejutte afval maakt Juttersgeluk circulaire producten.

Van sleutelhanger en sieraad tot sfeerverlichting en zeeppakketje. Suzanne: “Het mooie vind ik dat ons team bestaat uit heel verschillende mensen, die om wat voor reden dan ook geen regulier werk hebben.” Juttersgeluk werkt met strandjutten aan een duurzame en sociale toekomst. 

Bewustzijn plasticsoep 

Nederland Schoon zette zich de afgelopen 10 jaar actief in om de bewustwording rondom ‘beachtrash’ te verhogen. Jarenlang heeft Nederland Schoon geïnvesteerd in de strandenaanpak, in kennisdeling, in het verstevigen van initiatieven en in de Schoonste Strandenverkiezing. Deze Schoonste Strandenverkiezing is inmiddels opgenomen in het brede 'Programma Schone Stranden' en wordt elk jaar succesvol georganiseerd door Strand Nederland. Dat het strand schoner wordt, weten we uit strandinspecties en uit zwerfafvalonderzoek. Suzanne: “Alle acties van Nederland Schoon hebben bijgedragen aan meer bewustzijn rondom het milieuprobleem van plasticsoep, en aan een schoner strand. Ik zie ook dat afval ‘jutten’ normaal gevonden wordt. Als je ziet hoeveel mensen die hun hond uitlaten tegelijk ook met een afvalzakje rondlopen. Dat is super. Tegelijkertijd maak ik me wel veel zorgen om het feit dat de stukjes plastic die wij vinden steeds kleiner zijn. Je ziet ze in eerste instantie niet liggen op het strand, daarom lijkt het schoon. Maar als je beter kijkt dan ligt het strand er vol mee. Bij bepaalde weersomstandigheden en zeestromingen is het wel heel zichtbaar, dan ligt de vloedlijn vol microplastics.”  

Juttersgeluk kijkt vooruit 

Wat is Suzannes Juttersgeluk? Suzanne: “Dat ik betekenisvol werk heb gecreëerd: werk waarmee ik goed doe, buiten ben, creatief bezig ben en werk waarmee ik mensen help hun kracht te vinden. De komende jaren willen we ons met Juttersgeluk meer richten op onze circulaire producten. We willen onder andere onze technieken voor plastic recycling verbeteren. Daarnaast creëren we ook waarde aan de sociale kant. Wij creëren waardevolle werkgelegenheid voor mensen die geen regulier werk hebben. In een omgeving waar ze zich veilig voelen en zo hun eigen talenten kunnen ontdekken en benutten. Dat kan voor langere tijd of juist tijdelijk als tussenstation voor een volgende stap in het werkzame leven. Het draagt bij aan herstel en gezondheid, opbouw van zelfvertrouwen, hun dagritme, minder eenzaamheid en zich onderdeel voelen van een geheel. Allemaal mooie mensen met zoveel talent. Samen hebben we het leuk. Voor mij is dat ook juttersgeluk. Ik vind het geweldig om dat te zien en daaraan bij te dragen.” 

Beetje hulp van anderen 

Suzanne voelt zich gesteund door verschillende organisaties, waaronder gemeenten en strandpaviljoens. “En niet eens per se met sponsoring of met geld”, aldus Suzanne. “Net zo belangrijk is misschien wel hoe je initiatieven als Juttersgeluk steunt in natura. Bekijk gewoon eens hoe je kunt helpen als gemeente of ondernemer. Een telefoontje naar een goed contact in je netwerk is bijvoorbeeld zo gepleegd. Het is maar iets kleins maar het kan net een deurtje openen. Het kan net de ingang zijn die nodig is voor een initiatief als Juttersgeluk om plannen gerealiseerd te krijgen. Ook krijgen onze vrijwilligers soms spontaan een kopje koffie aangeboden door ondernemers van strandtenten. Daarmee voelen ze de waardering voor het werk dat ze doen. Het is maar zoiets kleins om elkaar te helpen, om aardig te zijn voor elkaar. Ook dat is een manier om te helpen het strand een beetje mooier te houden!” 

Lees hoe jij kunt bijdragen aan een schoon strand, aan zee of aan een recreatiegebied.  

Themapagina Een schoner strand