Supporter van Schoon vanaf maart onderdeel van Verpact

Lees meer

Wetgeving rond Single Use Plastics versnelt de ontwikkeling van afvalvrije bekersystemen op evenementen. Bekerproducenten, recyclebedrijven, evenementenorganisaties, horeca-ondernemers, gemeenten en adviesbureaus kunnen de coronatijd gebruiken voor verdere verduurzaming.

Chiel Veldhuisen van CircularPET deelt zijn ervaringen, plannen en tips.

“Onze stichting adviseert en begeleidt organisaties die een zo afvalvrij mogelijk evenement willen”, vertelt Chiel. “We helpen om met alle bestaande partijen rond een evenement een slimme, gesloten keten op te zetten. We waarborgen een monostroom van hoogwaardig recyclebare bekers. Met ketenpartners regelen we alles van de inzameling en afvoer tot de productie van nieuwe bekers.” 

Meer dan wettelijk verplicht 

“Inmiddels weten we goed wat dat kan opleveren”, meent Chiel. “Een mooi voorbeeld is het Ploegendienst Festival in de zomer van vorig jaar. Dat evenement in Breda trok in twee dagen 20.000 bezoekers. Daar lukte het ons met een statiegeldsysteem om 96% van de rPET-bekers in te zamelen en recyclen tot nieuwe. De duurzame winst is dus enorm groot. Zo’n ontzettend hoge score is natuurlijk makkelijker te halen op gesloten evenementen dan vrij toegankelijke. Toch lukt het ons eerder om ook op een open publieksevenement ruim 90% van de bekers hoogwaardig te recyclen. Veel meer dus dan de 70% die wetgeving vanaf 2023 verplicht. Zelf streven we naar een gemiddelde van 95% binnen vijf jaar.”

Vele miljoenen bekers  

“Het geweldige neveneffect is dat een festivalterrein veel schoner blijft. Doordat er nauwelijks een bekertje op de grond ligt, zijn festivalbezoekers geneigd om ook ander afval netjes in een afvalbak te gooien”, constateert Chiel. “Op dit moment zijn we bezig om een keten in te richten voor de Nijmeegse Vierdaagsefeesten in juli dit jaar. Als alle festiviteiten doorgaan, praat je over een evenement dat in zeven dagen ruim anderhalf miljoen bezoekers trekt. En honderden uitgiftepunten van bekers heeft. Ook de 4Daagse wandelmars doet mee. Met alle partners van de Vierdaagsefeesten zorgen we voor een monostroom van vele miljoenen bekers, waarvan we er zo veel mogelijk willen inzamelen en recyclen. Het gaat daar over tónnen aan plastic.”  

De drie do’s bij een bekersysteem  

“Voor het laten slagen van een afvalvrij bekersysteem gelden drie belangrijke do’s”, besluit Chiel. “Ten eerste moet je zorgen voor een monostroom: alle plastic bekers dienen van hetzelfde, onbedrukte rPET-materiaal te zijn. Ten tweede is het belangrijk om met een kortings- of statiegeldsysteem te werken. De financiële prikkel voor bezoekers moet sterk genoeg zijn voor het gewenste gedrag. Bijvoorbeeld € 1,50 statiegeld op alle bekers of € 0,50 korting als je je beker inlevert bij het bestellen van een drankje. De derde ‘do’ is een slimme en goede communicatie met de bezoekers. Op een evenement schreeuwt alles om aandacht, dus het is zaak om goed na te denken hoe en waar je bezoekers wijst op het bekersysteem. Leg ook vooral uit waaróm dat systeem er is. Maak mensen bewust van je duurzame doel en geef ze er een rol in.” 

Meer informatie over schone festivals  

Naast CircularPET zijn veel partijen druk met de verduurzaming van evenementen. Nederland Schoon werkte eerder samen met Green Events en de gemeente Leiden bij de invoering van een statiegeldsysteem met herbruikbare bekers tijdens het stadsbrede evenement Leids Ontzet. Dat leverde veel kennis en ervaring op. De conclusie: De consument is er helemaal klaar voor en vindt het doodnormaal om een bedrag te betalen voor zijn beker als dat een schoner en duurzamer evenement betekent. Het is nu aan gemeenten, bekerproducenten, recyclebedrijven, evenementenorganisaties en horeca-ondernemers om samen invulling te gaan geven aan de SUP-wetgeving. Inzichten en tips voor schone festivals zijn te vinden op de themapagina hierover. En in het kennisdocument Afvalvrije bekersystemen.