Supporter van Schoon vanaf maart onderdeel van Verpact

Lees meer

Voor Nederland Schoon brengt het nieuwe jaar een nieuwe opdracht: producenten en importeurs helpen met hun wettelijke verantwoordelijkheid voor het zwerfafval dat wordt veroorzaakt door de eigen producten. Dit gaan we doen door te focussen op zwerfafvalaanpakken op diverse typen locaties: op bedrijventerreinen, langs snoeproutes, in winkelgebieden en op fastfoodlocaties. Corien Visser, accountmanager aanpak en relatiebeheer, is enthousiast: ‘Met deze nieuwe strategie hopen we dat nog meer gemeenten en lokale organisaties zich bij ons gaan melden om Nederland samen een stukje schoner te maken.’

Uit onderzoeken van Rijkswaterstaat blijkt dat de ondergrond op bepaalde plekken meer zwerfafval bevat dan andere. ‘Met name op de bedrijventerreinen, in drukke winkelgebieden, bij sportverenigingen en langs de snoeproutes. Dat zijn trajecten tussen scholen en supermarkten of snackbars, waar vaak erg veel zwerfafval ligt,’ vertelt Rinze van der Born, eveneens accountmanager aanpak en relatiebeheer. ‘Daarom gaan we ons juist op die locaties focussen in 2023. Maar dat kunnen we echt niet alleen. Daar hebben we de hulp van gemeenten, lokale bedrijven en scholen hard bij nodig. Ook producenten en importeurs gaan we vanuit hun nieuwe wettelijke verplichting hierbij betrekken.’

Gezamenlijke aanpak

Elke aanpak heeft dezelfde structuur en bestaat uit 3 fases: voorbereiding, uitvoering, en monitoring en evaluatie. ‘We brengen eerst alle partijen bij elkaar’, vertelt Rinze. ’Bij winkelgebieden zijn dat winkeliersverenigingen, gebiedsbeheerders, de voorzitter van de ondernemingsvereniging en de ondernemers zelf. Door met elkaar in gesprek te gaan, creëer je draagvlak.’ Dat is nodig voor de volgende stap. ‘Samen bekijken of de basis op orde is’, vult Rinze aan. ‘We starten met een gezamenlijke schouw. Zijn er voldoende afvalbakken? Staan ze op de juiste plek? Ook monitoren we het afval en interviewen we ondernemers en bezoekers. Zo verzamelen we alle informatie die nodig is voor een schoner winkelgebied.’

Interventies

Met alle informatie in beeld, volgt een analyse en aanpak die het beste past. Esther Daams, collega-accountmanager aanpak en relatiebeheer: ‘We stellen anderen in staat zelf zwerfafval effectief aan te pakken én te voorkomen. Wij geven lokale partijen de tools bij de interventies waarmee ze aan de slag kunnen gaan, aangevuld met onze ondersteuning voor communicatie en procesbegeleiding.’ Dit alles vat Nederland Schoon samen in een plan van aanpak. Een mogelijke interventie is De Dagstart: ondernemers spreken met elkaar af om elke ochtend, op een vast tijdstip, de dag te beginnen met het schoonmaken van hun stoep. ‘Deze aanpak werkt al succesvol in meerdere gemeenten. We willen deze graag op meer plekken lanceren als dat past bij het gebied.’ Andere mogelijke interventies zijn De Afvalestafette, een gezamenlijke communicatiecampagne of het afsluiten van een convenant met partijen.

Vervolg

En wat gebeurt er na de start van zo’n interventie? Rinze: ‘We starten altijd met een voormeting, daarna monitoren we de resultaten van de interventie en na afloop evalueren we. Ligt er minder zwerfafval? Wat vonden de winkeliers en bezoekers ervan? Vinden ze het gebied ook echt schoner en veiliger? Met de antwoorden hierop bespreken we een vervolgaanpak.’

Aan de slag!

Wil jij een schoner winkelgebied of bedrijventerrein? Klaar met afval op jouw snoeproute of je fastfoodgebied? Neem contact met ons op:

Contact Nederland Schoon