Supporter van Schoon vanaf maart onderdeel van Verpact

Lees meer

In steeds meer winkels kun je terecht om een herbruikbare verpakking te vullen. Het Afvalfonds Verpakkingen wil dit hergebruik nog breder beschikbaar maken en komt met een collectieve aanpak.

Eerst de bekers 

Als het om recyclen van verpakkingen gaat, staat Nederland hoog in de Europese top tien. Het Afvalfonds Verpakkingen ziet ons land ook graag hoog scoren met het hergebruik van verpakkingen. Bedrijfsmatig bestaan er mooie voorbeelden, zoals de gesloten systemen voor pallets, transportkratten en biervaten. Voor consumenten staan deze systemen wat meer in de kinderschoenen. Hergebruik op grote schaal vraagt om standaardisering en een collectieve infrastructuur. Het Afvalfonds Verpakkingen neemt daar graag de regie in en komt begin 2024 met een plan van aanpak. Hester Klein Lankhorst, algemeen directeur van het Afvalfonds Verpakkingen: Onze focus ligt op het ontwikkelen van uniforme en gebruiksvriendelijke hergebruikssystemen, inclusief logistiek en reiniging. We richten ons als eerste op herbruikbare bekers.

Onze focus ligt op het ontwikkelen van uniforme en gebruiksvriendelijke hergebruikssystemen, inclusief logistiek en reiniging. We richten ons als eerste op herbruikbare bekers.

Geen keukenkastje vol  

Een groeiende groep bedrijven experimenteert met hergebruik. Bijvoorbeeld in winkels waar consumenten hun herbruikbare fles, blik, pot of zak steeds opnieuw kunnen vullen. Wetgeving zoals de SUP-richtlijn stimuleert dit soort initiatieven ook. Die richtlijn schrijft voor dat winkels een herbruikbaar alternatief voor on-the-go-verpakkingen bieden. Hester Klein Lankhorst: “We delen de gedachte achter de SUP, maar zien ook dat het vooral voor kleine bedrijven lastig uit te voeren is. Met onze collectieve aanpak willen we het makkelijker voor ze maken. En voor consumenten: we voorkomen graag dat je keukenkastje straks vol staat met allerlei herbruikbare verpakkingen en dat je net weer de verkeerde bij je hebt als je in de winkel bent.” De aanpak van het Afvalfonds Verpakkingen is onderdeel van De Plastic Wijzer. Daarin stelt het Afvalfonds Verpakkingen als doel dat in 2050 alle verpakkingen volledig circulair zijn. 

Meer weten?

Naar Afvalfonds Verpakkingen

Naar De Plastic Wijzer