Ook interessant

Wageningen Peukvrij Kenniswijzer
Wageningen Peukvrij

Het doel van dit project is om te onderzoeken óf en in hoeverre sigarettenvervuiling zich laat terugdringen door het monteren van asbakken aan bestaande afvalbakken. De hoofdvraag luidt: Vermindert het plaatsen van asbakken vervuiling door sigarettenpeuken?

  • Onderzoek
  • Gemeente Wageningen
  • 17 pagina's
Menukaart peukenaanpak in uw gemeente Kenniswijzer
Menukaart peukenaanpak in uw gemeente

Deze menukaart geeft een kort overzicht van de stappen en mogelijkheden om peuken aan te pakken. Het bevat verschillende interventies en geeft inzicht in het weggooi gedrag van rokers.

Let op: de informatie in dit rapport over het totaal aantal peuken dat op straat belandt is een inschatting op basis van gegevens over rokers uit 2008.

  • Kennisoverzicht
  • Rijkswaterstaat
  • 3 pagina's
Uitgerookt & opgeschoond Kenniswijzer
Uitgerookt & opgeschoond

Het doel van dit onderzoeksproject is het verlagen van peukenafval op de strandafgang van Bloemendaal aan Zee. Peuken blijken een belangrijke vorm van zwerfafval te zijn omdat deze voor grote gezondheidsrisico’s kunnen zorgen, evenals problemen voor het milieu. Om peuken op het strand tegen te gaan is gekozen voor een gedragsinterventie rondom buitenasbakken en het vergroten van de aandacht ervan door nudge-borden. Uit de resultaten bleek dat de interventie een effectieve maatregel is tegen peukenafval.

  • Onderzoek
  • Yvette Kruse/Radboud Universiteit Nijmegen
  • 71 pagina's