Supporter van Schoon vanaf maart onderdeel van Verpact

Lees meer

Ook interessant

Aan de slag met afval op jouw school Kenniswijzer
Aan de slag met afval op jouw school

Het stappenplan 'Aan de slag met afval op jouw school' biedt een praktische invulling voor scholen van het primair en voortgezet onderwijs bij het opzetten en implementeren van afvalscheiding en afvaleducatie.

Daarnaast gaan scholen zich gaandeweg steeds meer als afvalproducent gedragen, waardoor zij het opstellen van afvalbeleid, het goed scheiden van afval en educatie over afval en het monitoren van hun afvalcontract steeds meer gaan borgen in de organisatie. Ook begeleiders van scholen kunnen dit stappenplan als leidraad gebruiken wanneer een school wil werken aan het thema afval.

 • Plan van aanpak
 • Acardis & SME
 • 21 pagina's
Afvalscheiding in de openbare ruimte Kenniswijzer
Afvalscheiding in de openbare ruimte

Dit document geeft inzicht in de manieren waarop afvalscheiding in de openbare ruimte kan worden toegepast. Aan de hand van beschikbare onderzoeken en interviews met diverse gemeenten worden de onderstaande vragen behandeld:

 • Hoeveel en welke fracties kunnen gescheiden worden ingezameld?
 • Is het gescheiden ingezameld afval zuiver genoeg voor verwerking?
 • Wat voor een effect heeft het scheiden in de openbare ruimte op de tijdsinzet en werkwijze van de gemeente?
 • Hoe worden de gebruikers gestimuleerd om het afval gescheiden aan te bieden?
 • Wat zijn de voor- en nadelen van bron- en/of nascheiding?

Het stuk sluit met conclusies, tips en aanbevelingen voor het verbeteren en uitbreiden van afvalscheiding in de openbare ruimte.

 • Kennisoverzicht
 • JMA
 • 24 pagina's
Toolkit Afvalvrije Festivals Kenniswijzer
Toolkit Afvalvrije Festivals

In de Toolkit Afvalvrije Festivals zijn jaren aan kennis en ervaring uit de Green Deal Afvalvrije Festivals gebundeld. Het doel is het afval per festivalbezoeker te verminderen, de afvalscheiding en recycling te verbeteren en zwerfafval voorkomen. Let op: Je kunt het document downloaden helemaal onderaan op de pagina van plasticpromise.nl/toolkitwebsite.

Het document biedt - onder meer - antwoord op vragen als:

 • Welke stappen zet je om het plasticgebruik te reduceren?
 • Hoe stap je over naar circulaire drinkbekers? En wat zijn de voor en nadelen?
 • En hoe composteer en reduceer je campingafval?

In de toolkit staan praktijkvoorbeelden van koplopers uit de evenementenindustrie zoals: DGTL, Into The Great Wide Open, Amsterdam Open Air, Mysteryland en Solar weekend.

 • Kennisoverzicht
 • Green Events
 • 62 pagina's