Over dit schoongebied:

Opruimen groenstrook, aanliggende straat en trottoir.