Over dit schoongebied:

Middenberm + stoepen en parkeervakken