3 februari 2021

in stand houden ...

Ik probeer initiatieven hier in stand te houden; jaarlijks doen we ons opschoon-rondje, we hebben groen geadopteerd, we onderhouden ook ene jeu-de-boule-baantje. Bij 'grijze' (verharding e.d.) hebben we hulp van de gemeente nodig evenals als bij ophalen afval en gebruik van gereedschap e.d.. (foto's volgen nog ...)