Over dit schoongebied:

Singel/Noordsingel/Jacobcatsstraat