Over dit schoongebied:

Dit is het schoongebied van Geerts Willigenplein