Over dit schoongebied:

Adama van Scheltemaplantsoen