Over dit schoongebied:

Veel zwerfvuil met een kanaal ernaast