Over dit schoongebied:

Opruimen wordt gedaan door vrijwilligers van centrum Wilgenhoeve uit Exmorra.