Over dit schoongebied:

Opruimen wordt gedaan door vrijwilligers Centrum Wilgenhoeve uit Exmorra.