Over dit schoongebied:

Het Meerbos is een kwetsbaar gebied waar reeën, hazen, muizen, boommarters en vossen voorkomen. De laatste tijd wordt er steeds meer troep weggegooid. Dit gebied moeten beschermen tegen de invloed van de rommelende mens.