Over dit schoongebied:

Beste zwerfafval opruimers, Net als voorgaande jaren gaan we ons fraaie natuurterrein weer ontdoen van zwerfafval. En wel op zaterdag 14 maart a.s.