Over dit schoongebied:

Het betreft 3 veldjes, 8 bosschages, een wandel/fietspad en een waterpartij. De veldjes zijn bestemd als hondenlosloop gebied, trapveldje e..d.