Over dit schoongebied:

Op onze dagelijkse wandeling ruimen we het zwerfafval op, vooral plastic en blikjes.