Over dit schoongebied:

Veel jongeren lopen hier doorheen van schol naar supermarkt en terug. Veel afval laten ze vliegen waardoor de buurt er snel armoedig uit ziet.