Over dit schoongebied:

Ik speel veel buiten met mijn gastkindjes en daar zien we veel zwerfafval. Hier kunnen we samen wat aan doen