Over dit schoongebied:

Met de schoolkinderen na schooltijd het zwerfvuil inzamelen.