Over dit schoongebied:

Met de schoolkinderen na schooltijd het zwerfaval inzamelen.