Over dit schoongebied:

Naar boven tot aan steenkolenmijn