Belangrijk nieuws voor gemeenten

Als gemeente is het dit jaar nog mogelijk om in de periode 1 oktober tot 30 november 2023 eenmalig de Zwerfafvalvergoeding aan te vragen. De aanvraag verloopt zoals gewoonlijk via de WasteTool. Het resterende budget uit de voorgaande jaren is samengevoegd en beschikbaar gesteld voor een extra inzet ter voorkoming en aanpak van zwerfafval voor activiteiten uitgevoerd in 2023 en 2024. Dit hebben de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), ondersteund door de NVRD, en Stichting Afvalfonds Verpakkingen in het PKO (Platform Ketenoptimalisatie) onlangs besloten. De maximale vergoeding per inwoner bedraagt €1,14. Anders dan vorige jaren is het dit keer niet vereist om monitoringsgegevens aan te leveren. Het invullen van de 'Vragenlijst Beleid en Beheer’ van Nederland Schoon blijft wel van toepassing.

Belangrijke data

Datum 

Actie

1 oktober tot 30 november 2023

Indienen jaarplan en Vragenlijst Beleid en Beheer invullen.

1 januari 2025 tot 1 april 2025

Indienen verantwoording

Augustus 2025

Vrijval niet bestede bedragen

Zwerfafvalvergoeding 2023-2024

Aanvragen of besteden?

Zwerfafvalvergoeding aanvragen? Bekijk de handleiding. Inspiratie nodig voor de besteding? Bekijk onze aanpakken.