Supporter van Schoon vanaf maart onderdeel van Verpact

Lees meer

LET OP: De aanvraagperiode is inmiddels gesloten!

Van 1 oktober tot en met 30 november 2023 hebben gemeenten de mogelijkheid om eenmalig de Zwerfafvalvergoeding 2023-2024 aan te vragen. Het resterende budget uit de voorgaande jaren is samengevoegd en beschikbaar gesteld voor een extra inzet ter voorkoming en aanpak van zwerfafval voor activiteiten uitgevoerd in 2023 en 2024. Dit hebben de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), ondersteund door de NVRD, en Stichting Afvalfonds Verpakkingen (tegenwoordig Verpact) in het PKO (Platform Ketenoptimalisatie) onlangs besloten. De maximale vergoeding per inwoner bedraagt €1,14 en wordt eventueel bijgesteld op basis van het totaal aangevraagde bedrag. Anders dan vorige jaren is het dit keer niet vereist om monitoringsgegevens aan te leveren. 

Belangrijke data

Datum 

Actie

1 oktober t/m 30 november 2023

Indienen jaarplan en Vragenlijst Beleid en Beheer invullen.

1 januari 2025 tot 1 april 2025

Indienen verantwoording

Augustus 2025

Vrijval niet bestede bedragen

Zwerfafvalvergoeding 2023-2024

Aanvragen of besteden?

Zwerfafvalvergoeding aanvragen? Bekijk de handleiding. Inspiratie nodig voor de besteding? Bekijk onze aanpakken.