Over de opschoonactie:

nav van een eerste succesvolle opschoondag op 20 maart j.l. willen wij verder gaan werken aan een frisse schone en gezonde wijk waar we fijn wonen, werken en kunnen recreëren