Over de opschoonactie:

Alle losliggend vuil oppakken .