Over de opschoonactie:

Het opruimen van zwerfafval, veelal blikjes wat neergegooid wordt door de jeugd. Ik hoop met de kinderen uit de buurt aan de slag te gaan en ze bij te kunnen brengen dat het ook op een andere manier kan.