Over de opschoonactie:

Anti zwerfvuil initiatief Tom Poes is een A-politiek initiatief dat gestart is onder Stichting Helemaal Groen (met meer dan 4400 zwerfvuilrapers). Het initiatief geeft op impliciete wijze een structurele aanzet tot gedragsverandering aan de basis van de maatschappij. Het initiatief levert een bijdrage aan de ombuiging van de mens als geologische kracht voor duurzame maatschappij.