Over de opschoonactie:

RCW gaat ploggen op de world clean up day tijdens de reguliere training.