Over de opschoonactie:

De omgeving schoonmaken van alle "verloren voorwerpen" door fietsers en bestellers van eten