Over de opschoonactie:

We hebben een thema op onze BSO over afval. We willen de kinderen bewuster om laten gaan met afval en hun omgeving.