Over de opschoonactie:

Meander SCHOON 2021 Schoolplein, asfaltveld, park en parkeerterrein zerfafval VRIJ!