Over de opschoonactie:

In het kader van schoonbelonen gaan kinderen van CBS de Burcht iedere maand zwerfafval opruimen in de 2 "geadopteerde" gebieden ten zuiden van de Spil.