Over de opschoonactie:

We hebben op de bso het thema Milieu. We maken kinderen bewust van hoeveel zwerfafval er in het bos ligt.